Hasta la Vista, baby!


Tar härmed tack och farväl. Min tid är över bak baren på KB. 
I


0 kommentarer