Longyear i mitt hjärtaLyr tar det charmigaste priset,
har dock ingen motivering i ord..


0 kommentarer